معتبرترین رویداد نمایشگاهی دام و طیور کشور در اصفهان برگزار می‌شود

معتبرترین رویداد نمایشگاهی دام و طیور کشور در اصفهان برگزار می‌شود

بابرگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت دام و طیور و دامپزشکی معتبرترین  رویداد نمایشگاهی دام و طیور کشور در اصفهان برگزار می‌شود هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان از ۲۷ فروردین‌ماه در اصفهان آغاز می‌شود تا این شهر به مدت چهار روز میزبان معتبرترین رویداد نمایشگاهی دام و طیور کشور باشد. به گزارش