دسته بندی:

معاون سازمان تنظیم مقررات خبر داد: سامانه رصد ارائه سرویس دسترسی پهن باند به شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شد

به گزارش دنیای اسرار:معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به تغییر رویکردها و نیازها به دسترسی پهن باند ثابت خانگی شبکه ادامه خبر

منتشر شده در