دسته بندی:

مسئولان معاونت وظیفه عمومی استان اصفهان با مردم دیدار می کنند

مسئولان معاونت وظیفه عمومی استاناصفهان با مردم دیدار می کنند به گزارش دنیای اسرار: رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس استان گفت: در ادامه سلسله برنامه های ملاقات مردمی با مسئولان ادامه خبر

منتشر شده در