دسته بندی:

داروی ضدسرطان، پارکینسون را درمان کرد

داروی ضدسرطان، پارکینسون را درمان کرد یک داروی آزمایشی که برای مقابله با سرطان ابداع شده، از قابلیت درمان بیماری پارکینسون هم برخوردار است و این امر موجب شگفتی و ادامه خبر

منتشر شده در