بهسازی و استاندارد سازی پیاده رو‌ها در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان بخصوص معلولان، جانبازان، سالمندان و نابینایان انجام می‌شود

بهسازی و استاندارد سازی پیاده رو‌ها در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان بخصوص معلولان، جانبازان، سالمندان و نابینایان انجام می‌شود

شهردار فلاورجان عنوان کرد: بهسازی و استاندارد سازی پیاده رو‌ها در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان بخصوص معلولان، جانبازان، سالمندان و نابینایان انجام می‌شود به گزارش دنیای اسرار:مهندس جواد نصری در این خصوص چنین گفت: پیاده رو‌های استاندارد که قابلیت پیاده روی مطمئن برای شهروندان را داشته باشند، می‌تواند موجب ایجاد بسیاری از تعاملات