آغاز اجرای طرح های مدیریت مصرف از ابتدای سال جاری تنها با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق  تخفیف و جایزه بگیرید

آغاز اجرای طرح های مدیریت مصرف از ابتدای سال جاری تنها با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق تخفیف و جایزه بگیرید

آغاز اجرای طرح های مدیریت مصرف از ابتدای سال جاری تنها با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق  تخفیف و جایزه بگیرید به گزارش دنیای اسرار:در نشستی که  با مدیران انرژی سازمانهای مختلف در فرمانداری اصفهان برگزار شد  امیر رضا امامت جمعه مجری مدیریت مصرف و طرح های خاص در امور برق شرق به طرح های