دسته بندی:

جاساز محموله میلیاردی تبلت و بی سیم زیر بار قانونی برنج

به گزارش دنیای اسرار:فرمانده انتظامی استان، از کشف محموله تبلت و بی سیم خارجی قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در عملیات ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان “نائین” خبر داد. سردار ادامه خبر

منتشر شده در