دسته بندی:

ده چالش پیشِ رو در نظام شهرسازی استان اصفهان

رئیس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری راه و شهرسازی استان اصفهان ضمن تشریح ده چالش پیشِ رو در نظام شهرسازی استان، راهکارهای برون رفت از آن را مطرح کرد. ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اصفهان باید به هویت فرهنگی خود بازگردد

مدیر مسوول روزنامه سیاست روز در نشست اصفهان در مسیر توسعه: اصفهان باید به هویت فرهنگی خود بازگردد به گزارش دنیای اسرار:علی یوسف‌پور مدیر مسوول روزنامه سیاست روز در نشست ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

بازنگری در طرح های جامع و تفصیلی لازمه کاهش چالش های ناشی از رشد بی رویه مال ها

 بازنگری در طرح های جامع و تفصیلی لازمه کاهش چالش های ناشی از رشد بی رویه مال ها دنیای اسرار:محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه خبر

منتشر شده در