در مرکز تخصصی خانواده ، راههای نرفته موفقیت ارائه می شود

در مرکز تخصصی خانواده ، راههای نرفته موفقیت ارائه می شود

برگزاری سلسله نشست های چهل چراغ در ایام ماه مبارک رمضان در مرکز تخصصی خانواده ، راههای نرفته موفقیت ارائه می شود به گزارش دنیای اسرار:معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری سلسله نشست های (( چهل چراغ )) با محوریت روابط و رفتارهای اجتماعی و بهبود ارتباطات شهروندان به همت