کامران کلانی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان شد

کامران کلانی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان شد

با حکم شریعتمداری؛ کامران کلانی به عنوان سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان منصوب شد. به گزارش  دنیای اسرار: در طی حکمی از سوی  وزیر تعاون کارروفاه اجتماعی ، کامران کلانی  به عنوان سرپرست اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان اصفهان منصوب شد. در متن این حکم آمده است: نظر به

تقدیر از تلاشگر نمونه ذوب آهنی و ده کارگر نمونه دیگر استان

تقدیر از تلاشگر نمونه ذوب آهنی و ده کارگر نمونه دیگر استان

در آستانه هفتهکار و کارگر و با حضور جمعی از نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس تقدیر از تلاشگر نمونه ذوب آهنی و ده کارگر نمونه دیگر استان به گزارش دنیای اسرار:به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر،سی امین جشنواره امتنان از جامعه کار و تولید با حضور جمعی از نمایندگان مردم استان اصفهان در