دسته بندی:

ساخت یک دستگاه پرس رومیزی توسط مربی مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران شهرضا استان اصفهان

در راستای حمایت از تولیدات داخلی صورت پذیرفت: ساخت یک دستگاه پرس رومیزی توسط مربی مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران شهرضا استان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:، حسین جوی ادامه خبر

منتشر شده در