تجربه رقابت های مجازی در جشنواره فرهنگی ورزشی “مولای عرشیان و بانوی قدسیان”

به گزارش دنیای اسرار:معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری مسابقات مجازی کاراته و تکواندو در هفته فرهنگی اصفهان گفت: امسال به علت شیوع ادامه خبر

منتشر شده در