سیستم راستی آزمایی خودکار توئیتر ارتقا می یابد

سیستم راستی آزمایی خودکار توئیتر ارتقا می یابد

در ارتباط با کرونا و ۵G؛ سیستم راستی آزمایی خودکار توئیتر ارتقا می یابد توئیتر اعلام کرده سیستم راستی آزمایی خودکار برای مشخص کردن پست هایی با نظریه های جعلی ارتباط ویروس کرونا و ۵G را ارتقا می دهد. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازمهر:می داند سیستم این شبکه اجتماعی برای راستی آزمایی خودکار پست

اپل به مکالمات کاربران گوش می دهد

اپل به مکالمات کاربران گوش می دهد

با کنترل دستیار صوتی ؛ اپل به مکالمات کاربران گوش می دهد گزارشی جدید نشان می دهد پیمانکاران کنترل کیفیت دستیار صوتی اپل به بخش هایی از محاورات خصوصی کاربران گوش می دهند. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازمهر، هرچند اپل روی حفظ حریم خصوصی کاربران تاکید دارد اما به نظر می‌رسد چندان به این