دسته بندی:

اجرای طرح یکسان سازی نشانی منازل در اصفهان

اجرای طرح یکسان سازی نشانی منازل در اصفهان مدیرکل پست استان اصفهان: طرح جی نف در استان اصفهان به منظور یکسان سازی نشانی منازل مسکونی شهروندان اجرا می‌شود. به گزارش ادامه خبر

منتشر شده در