کارخانه ساخت داروهای ضد سرطان در البرز راه اندازی شد

کارخانه ساخت داروهای ضد سرطان در البرز راه اندازی شد

با حضور وزیر بهداشت کارخانه ساخت داروهای ضد سرطان در البرز راه اندازی شد دنیای اسرار – کرج- کارخانه ساخت داروهای ضد سرطان و «ام .اس » روز دوشنبه در آئینی با حضور دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در شهرک صنعتی بهارستان استان البرز به بهره برداری رسید. دنیای