کارخانه ساخت داروهای ضد سرطان در البرز راه اندازی شد

با حضور وزیر بهداشت کارخانه ساخت داروهای ضد سرطان در البرز راه اندازی شد دنیای اسرار – کرج- کارخانه ساخت داروهای ضد سرطان و «ام .اس » روز دوشنبه در ادامه خبر

منتشر شده در