بارش رگبار پراکنده به همراه رعد و برق در اصفهان

بارش رگبار پراکنده به همراه رعد و برق در اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار اصفهان – کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: امروز شاهد رگبار پراکنده به همراه رعد و برق در اصفهان خواهیم بود. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر:حجت الله علی عسگریان اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی نسبتاً ناپایدار بر روی استان طی دو روز آینده

بارش های رگباری به همراه رعد و برق از فردا در اصفهان آغاز می شود

بارش های رگباری به همراه رعد و برق از فردا در اصفهان آغاز می شود

پایگاه خبری دنیای اسرار اصفهان – کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بارش های رگباری به همراه رعد و برق از فردا در سطح استان اصفهان آغاز می شود. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر:حجت الله علی عسگریان  اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر  جوی نسبتاً ناپایدار بر روی استان