دسته بندی:

بارش رگبار پراکنده به همراه رعد و برق در اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار اصفهان – کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: امروز شاهد رگبار پراکنده به همراه رعد و برق در اصفهان خواهیم بود. پایگاه خبری ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

بارش های رگباری به همراه رعد و برق از فردا در اصفهان آغاز می شود

پایگاه خبری دنیای اسرار اصفهان – کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بارش های رگباری به همراه رعد و برق از فردا در سطح استان اصفهان آغاز ادامه خبر

منتشر شده در