تأثیر ویژگی‌های شخصیتی در ازدواج/ زوجین پیش از ازدواج به مشاورین مراجعه کنند

تأثیر ویژگی‌های شخصیتی در ازدواج/ زوجین پیش از ازدواج به مشاورین مراجعه کنند

پایگاه خبری دنیای اسرار   فاتحی‌زاده بررسی کرد؛ تأثیر ویژگی‌های شخصیتی در ازدواج/ زوجین پیش از ازدواج به مشاورین مراجعه کنند   استاد دانشگاه اصفهان با تأکید بر ضرورت مراجعه به مشاورین پیش از همسر گزینی و ازدواج، گفت: زوجین پیش از وارد شدن به عرصه ازدواج باید کسب مهارت کنند تا بتوانند شرایط لازم