غاری از دوره پارینه سنگی در لنجان تا کویر مخوف ریگ جن در نایین

غاری از دوره پارینه سنگی در لنجان تا کویر مخوف ریگ جن در نایین

جاذبه‌های گردشگری شاخص استان اصفهان را بشناسید؛ غاری از دوره پارینه سنگی در لنجان تا کویر مخوف ریگ جن در نایین در سفر به اصفهان می‌توانیم از غاری زیبا که سکونتگاه انسان‌های دوره پارینه سنگی بوده است بازدید کنیم و با گروه‌های گردشگری به کویری سفر کنیم که زوزه‌های باد غروب‌های آن رعب آور است.