می خواهم برای مردم روی صحنه بروم

می خواهم برای مردم روی صحنه بروم

مصاحبه اختصاصی  خبرنگاردنیای اسرارباصبا نادری، کارگردان تئاتر: می خواهم برای مردم روی صحنه بروم پایگاه خبری دنیای اسرار :قبل از اینکه کار هنر را به این شکل تجربه کند منشی هتل بوده، ولی هیچ علاقه ای به این کار نداشته و به دلیل تحصیلاتش در رشته طراحی چهره همواره دلش به سمت هنر گرایش داشته