نائب رییس هیت مدیره و مسئول کمیته پژوهش خانه ارتباطات: تدوین برنامه های ویژه برای تولید محتوا بر اساس پژوهش

نائب رییس هیت مدیره و مسئول کمیته پژوهش خانه ارتباطات: تدوین برنامه های ویژه برای تولید محتوا بر اساس پژوهش

نائب رییس هیت مدیره و مسئول کمیته پژوهش خانه ارتباطات: تدوین برنامه های ویژه برای تولید محتوا بر اساس پژوهش به گزارش دنیای اسراربه نقل از کارگروه پژوهش و آموزش خانه ارتباطات ،سمینار آموزشی” روزنامه‌نگاری نوین ” با هدف آموزش فنون بروز تدوین خبر با حضور روزنامه نگاران و عکاسان، مدیران مسئول رسانه ها و

نقش پر رنگ کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در تشکیل کارگروه ملی نجات زاینده رود

نقش پر رنگ کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در تشکیل کارگروه ملی نجات زاینده رود

دکتر حمیدرضا قلمکاری نقش پر رنگ کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در تشکیل کارگروه ملی نجات زاینده رود دکتر قلمکاری درگفتگوبا دنیای اسراراظهارداشت:رودخانه زاینده رود در واقع شریان حیاتی کشاورزی استان اصفهان و عاملی است که جریان دائمی آب در آن ضمن بهبود فضای کسب و کار در فلات مرکزی، از خشک شدن و تبدیل