دسته بندی:

اصفهانی‌ها دفترچه‌های بیمه را بی‌معطلی درب منازل تحویل می‌گیرند

برای نخستین بار در کشور اصفهانی‌ها دفترچه‌های بیمه را بی‌معطلی درب منازل تحویل می‌گیرند مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: برای نخستین بار امکان تحویل و تامین اعتبار دفترچه بیمه ادامه خبر

منتشر شده در