همه آن چه که باید در مورد طرح حذف قبض کاغذی آب بهاء بدانید

همه آن چه که باید در مورد طرح حذف قبض کاغذی آب بهاء بدانید

همه آن چه که باید در مورد طرح حذف قبض کاغذی آببهاء بدانید در گفت و گو با معاون خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان مطرح شد به گزار ش دنیای اسرار:اشاره: چندی است موضوع حذف قبوض کاغذی داغ شده و پیچ رادیو و تلویزیون را که باز می کنیم با این تبلیغات مواجه می شویم