دسته بندی:

توقیف محموله کاغذ خارجی در شهرضا

توقیفمحموله کاغذ خارجی در شهرضا فرمانده انتظامی شهرستان “شهرضا” از کشف یک محموله کاغذ خارجی به ارزش ۲ میلیارد ریال توسط ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید “امامی” خبر داد. دنیای ادامه خبر

منتشر شده در