دسته بندی:

استخدام در پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان  

پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان به منظور تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود از بین جوانان مؤمن، متعهد، و کارآمد مرد در مقطع افسری و از طریق آزمون ادامه خبر

منتشر شده در