دسته بندی:

تحویل و شمارش اقلام خریداری شده، سفره مهربانی و همدلی ریحانه ها

به همت کانون بانوان رضوی و با حضور مسئول آستان قدس رضوی اصفهان انجام شد:تحویل و شمارش اقلام خریداری شده، سفره مهربانی و همدلی ریحانه ها به گزارش دنیای اسرار:مسئول ادامه خبر

منتشر شده در