کمک ۵ میلیارد ریالی خادمیاران و خیرین شهرستان خمینی شهر در ماه رمضان به نیازمندان

کمک ۵ میلیارد ریالی خادمیاران و خیرین شهرستان خمینی شهر در ماه رمضان به نیازمندان

به گزارش دنیای اسرار:مسئول کانون خدمت رضوی شهرستان خمینی شهر از کمک ۵ میلیارد ریالی خادمیاران و خیرین شهرستان خمینی شهر در ماه مبارک رمضان به نیازمندان خبر داد. سید محمد باقر محمدی گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تا کنون تعداد ۱۰۰۰ بسته ی معشیتی که هر کدام شامل( برنج، روغن، گوشت ،مرغ ،گز،