دسته بندی:

کمک ۵ میلیارد ریالی خادمیاران و خیرین شهرستان خمینی شهر در ماه رمضان به نیازمندان

به گزارش دنیای اسرار:مسئول کانون خدمت رضوی شهرستان خمینی شهر از کمک ۵ میلیارد ریالی خادمیاران و خیرین شهرستان خمینی شهر در ماه مبارک رمضان به نیازمندان خبر داد. سید ادامه خبر

منتشر شده در