دسته بندی:

کاهش مصرف سرانه آب در فولادشهربا تبین و اجرای برنامه های فرهنگی

پایگاه خبری دنیای اسرار در همایش سازگاری با کم آبی مدیر آبفا فولادشهر اعلام کرد: کاهش مصرف سرانه آب در فولادشهربا تبین و اجرای  برنامه های فرهنگی در همایش سازگاری ادامه خبر

منتشر شده در