تولید کاوشگری در ابعاد مو برای بررسی آسیب‌های ریه

تولید کاوشگری در ابعاد مو برای بررسی آسیب‌های ریه

تولید کاوشگری در ابعاد مو برای بررسی آسیب‌های ریه دانشمندان موفق به تولید یک کاوشگر مینیاتوری در ابعاد موی انسان شده اند که با استفاده از آن می توان میزان آسیب های وارده به بافت های ریه هر فرد را برآورد و اندازه گیری کرد. به گزارش دنیای اسراربه نقل از فارس ، دانشمندان موفق