قهرمانی تیم بسکتبال با ویلچرمخابرات منطقه اصفهان در مسابقات سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر کشور

قهرمانی تیم بسکتبال با ویلچرمخابرات منطقه اصفهان در مسابقات سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر کشور

قهرمانی تیم بسکتبال با ویلچرمخابرات منطقه اصفهان در مسابقات سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر کشور به گزارش دنیای اسرار:تیم بسکتبال با ویلچر مخابرات منطقه اصفهان توانست با غلبه بر تیم شهروند آمل, رتبه نخست مسابقات سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر کشور را از آن خود کند. به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان،در مرحله