ساماندهی و احیای سومین برج کبوتر منطقه هشت در محله کوجان

ساماندهی و احیای سومین برج کبوتر منطقه هشت در محله کوجان

شهرداری منطقه هشت خبر داد : ساماندهی و احیای سومین برج کبوتر منطقه هشت در محله کوجان به گزارش دنیای اسرار:محمد کیهانی ، از پیشرفت ۶۰ درصدی ساماندهی و مرمت برج کبوتر محله کوجان خبر داد وگفت: برج کبوتر کوجان به عنوان سومین و آخرین برج کبوتر واقع در منطقه هشت با مبلغ ۵/۱ میلیارد