مشارکت گسترده آبفای استان اصفهان در دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

مشارکت گسترده آبفای استان اصفهان در دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

مشارکت گسترده آبفای استان اصفهاندر دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب آبفای استان اصفهان بیش ترین مشارکت را در بین شرکت های آب و فاضلاب کشور دربرگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب به خود اختصاص داد. به گزارش دنیای اسرار:در این همایش که با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت برگزار شد، شرکت آب و

مجموعه هدایای ۵٠ کشور به وزیر امور خارجه در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان رونمایی شد

مجموعه هدایای ۵٠ کشور به وزیر امور خارجه در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان رونمایی شد

مجموعه هدایای ۵٠ کشور به وزیر امور خارجه در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان رونمایی شد با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و شهردار اصفهان مجموعه هدایای ۵٠ کشور به وزیر امور خارجه ایران در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان رونمایی شد. به گزارش  دنیای اسرار، محمد جواد ظریف در حاشیه رونمایی از هدایای