کنگره بین‌المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی ارولوژی

کنگره بین‌المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی ارولوژی

پایگاه خبری دنیای اسرار-کرمانشاه: به میزبانی استان کرمانشاه برگزار می‌شود؛ کنگره بین‌المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی ارولوژی مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از برگزاری کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی ارولوژی به میزبانی کرمانشاه و طی اسفند امسال خبر داد. به گزارش  دنیا ی اسرار به نقل از مهر