دسته بندی:

کنگره بین‌المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی ارولوژی

پایگاه خبری دنیای اسرار-کرمانشاه: به میزبانی استان کرمانشاه برگزار می‌شود؛ کنگره بین‌المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی ارولوژی مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از برگزاری کنگره بین ادامه خبر

منتشر شده در