کشف خون مایع در بدن کره اسب ۴۰ هزارساله

کشف خون مایع در بدن کره اسب ۴۰ هزارساله

شبیه سازی اسب باستانی ؛ کشف خون مایع در بدن کره اسب ۴۰ هزارساله محققان با کشف خون مایع در جسد کره اسبی ۴۰ هزارساله قصد دارند این حیوان را شبیه سازی کنند. به گزارش  دنیای اسراربه  نقل ازمهر، تصاویری خارق العاده از یک کره اسب باستانی منتشر شده که در منطقه سیبری کشف شده