سفیر کرواسی با شهردار اصفهان دیدار کرد

سفیر کرواسی با شهردار اصفهان دیدار کرد

سفیر کرواسی باشهردار اصفهان دیدار کرد نگاه نو به توسعه روابط گردشگری اصفهان و کرواسی سفیر کشور کرواسی در ایران، با شهردار اصفهان دیدار و گفت و کرد. به گزارش دنیای اسرار، در این دیدار بر لزوم همکاری های مشترک، برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی و اقتصادی، حضور در جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان