دسته بندی:

در نخستین رویداداستارتاپ کشاورزی اصفهان صورت گرفت: درخشش یک معلول اصفهانی

در نخستین رویداداستارتاپ کشاورزی اصفهان صورت گرفت: درخشش یک معلول اصفهانی به گزارش دنیای اسرار:بهمن توکلی فرد-  در نخستین استارتاپ ویکند کشاورزی اصفهان یک خانم ویلچری از باشگاه خبرنگاران معلول ادامه خبر

منتشر شده در