دسته بندی:

کشتی بانوان پتانسیل بالایی دارد/ بدنبال جذب مربی خارجی هستیم

نایب رئیس بانوان فدراسیون کشتی: کشتی بانوان پتانسیل بالایی دارد/ بدنبال جذب مربی خارجی هستیم نایب رئیس بانوان فدراسیون کشتی گفت: کشتی بانوان پتانسیل بالایی برای پیشرفت و افتخارآفرینی دارد ادامه خبر

منتشر شده در