دسته بندی:

اصفهان به کمپین سازمان ملل برای مبارزه با کرونا پیوست/ ارائه تجربیات برای کمک به مناطق محروم جهان

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: اصفهان به منظور ارائه تجارب خود در زمینه مبارزه با ویروس کرونا، به کمپین بین المللی سازمان ملل متحد برای مبارزه ادامه خبر

منتشر شده در