دسته بندی:

رزمایش همدلی و کمک های مومنانه کانون های دانش آموزی جمعیت هلال احمر استان اصفهان به خانواده های آسیب پذیر در شرایط کرونایی

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان اصفهان ازبرگزاری رزمایش همدلی و کمک های مومنانه کانون های دانش آموزی این جمعیت به خانواده های آسیب پذیر در شرایط کرونایی خبر داد. ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

آغاز همکاری جمعیت هلال احمر و دانشکده بهداشت در استان اصفهان

آغاز همکاری جمعیت هلال احمر و دانشکده بهداشت در استان اصفهان اصفهان معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان اصفهان از تعامل این جمعیت با دانشکده بهداشت دانشگاه اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در