بررسی ۱۳۰ مورد از مواردجاری ۷ شهر استان دراولین جلسه کمیسیون ماده پنج این هفته استان در سال ۹۸

بررسی ۱۳۰ مورد از مواردجاری ۷ شهر استان دراولین جلسه کمیسیون ماده پنج این هفته استان در سال ۹۸

بررسی ۱۳۰ مورد از مواردجاری ۷ شهر استان دراولین جلسه کمیسیون ماده پنج این هفته استان در سال ۹۸ به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازاداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، دراولین جلسه کمیسیون ماده ۵ استان در سال۹۸ که به ریاست حجت الله غلامی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

۸ طرح ملی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در اختیار مجلس شورای اسلامی و اتاق ایران قرار گرفت

۸ طرح ملی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در اختیار مجلس شورای اسلامی و اتاق ایران قرار گرفت

با حضور مسئولین استانی و کشوری  ۸ طرح ملی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در اختیار مجلس شورای اسلامی و اتاق ایران قرار گرفت به گزارش دنیای اسرار:نشست مشترک کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با دو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاوزی اتاق ایران پیرامون طرح های مرتبط با