هیچ شهری بیشتر از سه ماه در نوبت جلسه کمیسیون ماده ۵ قرار نمی گیرد

هیچ شهری بیشتر از سه ماه در نوبت جلسه کمیسیون ماده ۵ قرار نمی گیرد

مدیر کل راه و شهرسازی در کمیسیون ماده پنج: هیچ شهری بیشتر از سه ماه درنوبت جلسه کمیسیون ماده ۵ قرار نمی گیرد به گزارش دنیای اسرار: در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان که به ریاست حجت الله غلامی  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور حمیدرضا امیرخانی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان