آغاز طرح حذف قبوض گاز مشترکین در استان اصفهان

آغاز طرح حذف قبوض گاز مشترکین در استان اصفهان

آغاز طرح حذف قبوض گاز مشترکین در استان اصفهان مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه طرح حذف قبوض کاغذی گاز بهاء در این استان آغاز شده است؛ گفت: صورتحساب مشترکین گاز دراصفهان همگام با اجرای این طرح ملی در کشور به روش پیامکی ارسال می شود. به گزارش دنیای اسرار، سید مصطفی علوی،