دسته بندی:

در راستای مسئولیت‌های اجتماعی فولاد مبارکه صورت گرفت؛ کلنگ احداث هفت مدرسه در منطقۀ سنگان به زمین زده شد

در راستای مسئولیت‌های اجتماعی فولاد مبارکه صورت گرفت؛ کلنگ احداث هفت مدرسه در منطقۀ سنگان به زمین زده شد دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت فولاد سنگان از سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در احداث ادامه خبر

منتشر شده در