سارقان در اصفهان پس از شناسایی افراد کهنسال با اعمال خشونت سرقت و متواری می شدند / دستگیری سارقان کهن سال

سارقان در اصفهان پس از شناسایی افراد کهنسال با اعمال خشونت سرقت و متواری می شدند / دستگیری سارقان کهن سال

سارقان در اصفهان پس از شناسایی افراد کهنسال با اعمال خشونت سرقت و متواری می شدند / دستگیری سارقان کهن سال  فرمانده انتظامی شهرستان “اصفهان” از دستگیری ۳ سارق که افراد کهنسال و کم توان را شناسایی و طلاهای آنها را سرقت می کردند خبر داد. به گزارش دنیای اسرار:سرهنگ “حسن یاردوستی” در گفت و