فسیل زنده ‘میگوی بچه وزغی’ در زیستگاه نایین ثبت شد

فسیل زنده ‘میگوی بچه وزغی’ در زیستگاه نایین ثبت شد

پایگاه خبری دنیای اسرار فسیل زنده ‘میگوی بچه وزغی’ در زیستگاه نایین ثبت شد  سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان از مشاهده و ثبت تصویری فسیل زنده ‘میگوی بچه وزغی’ از گونه های نادرجانوری در زیستگاه طبیعی شهرستان نایین خبرداد. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازحسین اکبری روز دوشنبه در گفتگو