دسته بندی:

بهینه سازی بازار روز کوثر شماره یک

بهینه سازی بازار روز کوثر شماره یک مدیربازارهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان از تعطیلی دو هفته ای بازار روز کوثر شماره یک اصفهان واقع در ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تعطیلی بازار های روز کوثر شهرداری اصفهان در تاسوعا و عاشورای حسینی

تعطیلی بازار های روز کوثر شهرداری اصفهان در تاسوعا و عاشورای حسینی به گزارش دنیای اسرار:روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان اعلام کرد: بازرهای ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

ساماندهی مشاغل شهری نیاز اساسی شهر اصفهان

ساماندهی مشاغل شهری نیاز اساسی شهر اصفهان دنیای اسرار:مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان: بخش عمده ای از ترافیک و نابسامانی های شهری به ادامه خبر

منتشر شده در