کوه‌های رنگین کمانی؛ از ایران تا کانادا

کوه‌های رنگین کمانی؛ از ایران تا کانادا

به گزارش دنیای اسرار:کوه‌های رنگارنگ؛ همان‌هایی که طبیعت نقشی از رنگین کمان بر پهنه‌ آنها زده است. اگر ندانیم که میلیون‌ها سال تغییرات آب و هوایی، فرسایش و ترکیبات مواد معدنی باعث خلق این اثر هنری شده است، تصور می‌کنیم که این کوه‌ها ساخته دست بشر هستند. یکی از زیباترین آنها در همینجا، در ایران

کوه دیگر استوار نیست چون با پول سر آن را هم بریدند.

کوه دیگر استوار نیست چون با پول سر آن را هم بریدند.

کوه دیگر استوار نیست چون با پول سر آن را هم بریدند. به گزارش دنیای اسرار:به حق ایران دارای زیباترین طبیعت در دنیاست ، از کویر گرفته تا کوه و جنگل و دشت که بسیاری از کشورهای دنیا آرزویشان دیدن همین طبیعت است. طبیعتی که سرمایه و غیرت امروزمان برای آیندگانیست که باید امانتدارش باشیم