برگزاری سومین همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان مخابرات منطقه اصفهان

برگزاری سومین همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان مخابرات منطقه اصفهان

برگزاری سومین همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان مخابرات منطقه اصفهان سومین همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان مخابرات منطقه اصفهان در فضایی پر شور امروز صبح مورخ  11بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزارشد. دنیای اسرار: روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان , در این همایش که با حضور جمع کثیری از همکاران مخابراتی اصفهان در جاده سلامت پارک ناژوان