کرکس زیبای اصفهان ثبت خواهد شد

کرکس زیبای اصفهان ثبت خواهد شد

پایگاه خبری دنیای اسرار: مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان خبر داد: کرکس زیبای اصفهان ثبت خواهد شد مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: یکی از آثار طبیعی استان اصفهان کوه کرکس است چرا که به لحاظ موقعیت جغرافیایی در ایران و مرکزی خصوصا در استان به لحاظ طبیعی و زیبایی جایگاه مهمی