دسته بندی:

گازرسانی به جندق و فرخی در شرقی‌ترین نقطه استان

در شهرستان خوروبیابانک گازرسانیبه جندق و فرخی در شرقی‌ترین نقطه استان گازرسانی به شهرهای جندق و فرخی از توابع شهرستان خوروبیابانک، با حضور مشاور وزیر نفت به بهره برداری رسید. ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اهمیت رسانه ها در توسعه فرهنگ استفاده ایمن از گاز طبیعی

اهمیت رسانه ها در توسعه فرهنگ استفاده ایمن از گاز طبیعی دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، در نشستی که به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری با مدیر کل صدا ادامه خبر

منتشر شده در